Berichten

Samenwerken

We hebben elkaar nodig

Je komt alleen en je gaat alleen, de enige zekerheid in het leven. Als pasgeborene ben je compleet afhankelijk van jouw omgeving, een weg naar autonomie ontvouwt zich in de daar op volgende jaren. Echter zal je dit nooit volledig bereiken, daar je niet alles zelf kan weten en maken. Hiervoor heb je de kennis en kunde van anderen nodig en gelukkig maar, want zo kan ieder persoon zijn unieke waarde toevoegen in de maatschappij. Daarmee ontstaan onderlinge afhankelijkheden, die eenieder met elkaar verbindt in samenlevingsverbanden.

Deze ‘codependency’ leidt tot samenwerken waarin een collectief goed centraal staat: iets tot stand brengen dat niet op eigen kracht voor elkaar gekregen wordt en waar iedereen een voordeel aan kan hebben, zelfs hen die niet meehelpen. Alles waar men nu gebruik van kan maken, zoals infrastructuur, instanties, onderwijs en het consumeren van goederen, is te danken aan vruchtbare coöperaties tussen mensen. Aangezien er binnen de samenleving en op mondiaal niveau nog voldoende vraagstukken zijn die een oplossing vergen, blijft het cruciaal om te investeren in deze vaardigheid.
Lees meer

De 21e eeuw – De mens wil groeien

Als een geoliede machine leven we in een tijd van nieuwe inzichten, ontwikkelingen en uitvindingen. Het zit in de genen van de mens om te blijven groeien, het moet en kan nóg beter en sneller. Met alle mogelijkheden die we nu binnen handbereik hebben, met dank aan onze vorige generaties, streven we naar perfectie. Het doel is immers om de planeet leefbaar te houden voor de generaties die gaan volgen. De mens, met al zijn capaciteiten, heeft een hoofdrol in deze taak. Hoe kunnen we het leven nog beter inrichten, wat is daarvoor nodig en hoe zetten we ons talent het beste in?

De maatschappij heeft er baat bij wanneer jij je ontplooit, jouw talent kan hieraan namelijk een positieve bijdrage leveren. Het leven wordt daarnaast leuker, omdat jij jezelf in de basisbehoeftes voorziet. Zoals de behoefte om belangrijk of waardevol te zijn, te groeien (emotioneel, intellectueel en spiritueel) en bij te dragen aan het grotere geheel.
Lees meer