Samenwerken

Samenwerken

We hebben elkaar nodig

Je komt alleen en je gaat alleen, de enige zekerheid in het leven. Als pasgeborene ben je compleet afhankelijk van jouw omgeving, een weg naar autonomie ontvouwt zich in de daar op volgende jaren. Echter zal je dit nooit volledig bereiken, daar je niet alles zelf kan weten en maken. Hiervoor heb je de kennis en kunde van anderen nodig en gelukkig maar, want zo kan ieder persoon zijn unieke waarde toevoegen in de maatschappij. Daarmee ontstaan onderlinge afhankelijkheden, die eenieder met elkaar verbindt in samenlevingsverbanden.

Deze ‘codependency’ leidt tot samenwerken waarin een collectief goed centraal staat: iets tot stand brengen dat niet op eigen kracht voor elkaar gekregen wordt en waar iedereen een voordeel aan kan hebben, zelfs hen die niet meehelpen. Alles waar men nu gebruik van kan maken, zoals infrastructuur, instanties, onderwijs en het consumeren van goederen, is te danken aan vruchtbare coöperaties tussen mensen. Aangezien er binnen de samenleving en op mondiaal niveau nog voldoende vraagstukken zijn die een oplossing vergen, blijft het cruciaal om te investeren in deze vaardigheid.

Het integreren van verschillende zienswijzen zorgt voor een bredere scoop, zo vormen alle culturen een breed kleurenpaillet om naar een situatie te kijken. Neem bijvoorbeeld het omgaan met stress, het verre oosten hanteert mindfulness (vanuit Boeddhisme) om met mentale uitdagingen om te gaan. Er was in het westen ten aanzien van dit idee een open en positieve houding, de wetenschap is gaan samenwerken met het Boeddhisme, waardoor een nieuwe psychologische stroming is ontstaan. Deze houding vormt met respect het uitgangspunt voor het aangaan van samenwerking: ontvankelijk zijn voor dat wat anders is.

Onder de 21st Century Skill ‘Samenwerken’, wordt het gezamenlijk realiseren van een doel en anderen daarbij kunnen aanvullen en ondersteunen verstaan. Hierbij is het nodig om verschillende rollen bij jezelf en anderen te (h)erkennen, hulp te vragen, geven en ontvangen. Hetgeen kan worden bereikt door bewust te zijn van jouw capaciteiten, via zelfreflectie en het krijgen van feedback. Anderen vormen wederom een onmisbare rol, te weten het verkleinen van jouw ‘blinde vlek’, datgeen waar je zelf geen zicht op hebt.

De onderlinge afhankelijkheid en de verkregen kennis van anderen over jezelf, verzorgt in de basisbehoefte van verbondenheid, je helpt elkaar namelijk in het brengen naar hogere hoogtes. Vervolgens ontvouwt zich uit deze inzichten jouw authenticiteit, waarmee je bewust waarde kan bieden in samenwerkingen. Deze kunnen interessanter worden wanneer de samenstelling heterogeen is, zonder verschillen ontstaat er noch wrijving noch groei. Omdat we elkaar ten alle tijden nodig hebben, is het belangrijk om diversiteit te vieren en te bundelen tot krachtige nieuwe creaties. Onze volgende generaties zullen dankbaar zijn voor de mogelijkheden die wij hen hiermee geven.


Frouzan Moshaver | IConnact

De mensenmaatschappij – Abram de Swaan – Uitgeverij Bert Bakker, eerste druk 1996, ISBN 9789035130715.