IMG_6819

Opvallende resultaten Check Your Talent Test

De Check Your Talent Test, die speciaal voor Future Talent Experience is ontwikkeld door Parantion uit Deventer, heeft opvallende resultaten opgeleverd. Zo is een goed beeld ontstaan van het geslacht, de leeftijden, woonplaatsen, opleidingen en opleidingsniveau van de geregistreerde deelnemers.

Ook hebben deze bezoekers scores toegekend aan de verschillende activiteiten tijdens Future Talent Experience. De exposanten die aan FTE hebben meegedaan, hebben de complete resultaten in een uitgebreid rapport toegestuurd gekregen. Zelf kunnen ze hun bevindingen weergeven in een evaluatieformulier.

Enkele opvallende conclusies van de Check Your Talent Test:

  • Het grootste gedeelte van de bezoekers was in de leeftijd van 13 tot en met 15 jaar; bijna een kwart van de bezoekers was 16 jaar en ouder.
  • De bezoekers kwamen uit meer dan 100 verschillende plaatsen in de drie noordelijke provincies; ruim 20% was afkomstig uit de stad Groningen.
  • Bijna 84% van deze bezoekers was afkomstig van 51 verschillende middelbare scholen en ruim 16% was afkomstig van 52 verschillende basisscholen.
  • Meer dan een kwart van de bezoekers gaf FTE de hoogste score (5 sterren); ruim 35% gaf het evenement 4 sterren.
  • De bezoekers waren zeer duidelijk of ze de volgende keer weer FTE bezoeken. Ruim 73% zei ‘ja’  en ruim 26% zei ‘nee’.

De organisatie van FTE is zeer tevreden over de uitkomsten van de test.
Toekomstige exposanten of andere geïnteresseerden kunnen een uitgebreid rapport opvragen via info@futuretalentexperience.nl

0 antwoorden

Laat een reactie achter

Wilt u zich mengen in de discussie?
Voel u niet bezwaard om bij te dragen!

Geef een reactie