4JAR86K6MZ

Nieuwe koers: combinatie van test met kleinschaliger evenementen

Future Talent Experience (FTE) kiest voor een nieuwe koers. We gaan de door ons ontwikkelde Check Your Talent Test verder doorontwikkelen en combineren deze met kleinschalige evenementen of bijeenkomsten, de Future Talent Meets Experiences.

De Check Your Talent Test is gebaseerd op de 21st Century Skills. De Test kan een match opleveren met de behoefte van bedrijven aan medewerkers met deze skills. Voor het combineren van deze Test met kleinschaliger ontmoetingen tussen talenten en het bedrijfsleven en kennisinstellingen, bestaat interesse van diverse partijen.

Verder heeft Future Talent Experience besloten de geplande tweede grootschalige editie van FTE, op 30 september en 1 oktober in MartiniPlaza Groningen, niet door te laten gaan, voornamelijk om financiële redenen.

Onze missie en visie blijft gelijk:

  1. het benutten van talent,
  2. het vergemakkelijken van (sector-, profiel-, studie- en beroeps)keuzes,
  3. het verbeteren van de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt.

Wij hopen en verwachten dat het (door)ontwikkelen van de Check Your Talent Test in combinatie met kleinschaliger Future Talent Meets Experiences hieraan kan bijdragen.
Uiteraard blijven we alle betrokkenen en belangstellenden informeren over en betrekken bij de aanpassing van onze koers.