Future_Sign_Exit

De 21e eeuw – De mens wil groeien

Als een geoliede machine leven we in een tijd van nieuwe inzichten, ontwikkelingen en uitvindingen. Het zit in de genen van de mens om te blijven groeien, het moet en kan nóg beter en sneller. Met alle mogelijkheden die we nu binnen handbereik hebben, met dank aan onze vorige generaties, streven we naar perfectie. Het doel is immers om de planeet leefbaar te houden voor de generaties die gaan volgen. De mens, met al zijn capaciteiten, heeft een hoofdrol in deze taak. Hoe kunnen we het leven nog beter inrichten, wat is daarvoor nodig en hoe zetten we ons talent het beste in?

De maatschappij heeft er baat bij wanneer jij je ontplooit, jouw talent kan hieraan namelijk een positieve bijdrage leveren. Het leven wordt daarnaast leuker, omdat jij jezelf in de basisbehoeftes voorziet. Zoals de behoefte om belangrijk of waardevol te zijn, te groeien (emotioneel, intellectueel en spiritueel) en bij te dragen aan het grotere geheel.

Het grotere geheel, nu de 21e eeuw, is van een afname in productiewerk naar een toename van de beschikbaarheid van informatie-en communicatietechnologie (ICT) gegaan. Globale grenzen vervagen en kinderen groeien op als ‘digital natives’. Wat deze kennissamenleving van ons vraagt, is om in te spelen op veranderingen. Het leren van nieuwe informatie en inzichten combineren met wat je al weet, creëert kennisontwikkeling. Dit is belangrijk voor individuele vaardigheden en economische ontwikkeling (kenniseconomie). Het uit zich in diensten en innovatie, door vanuit creativiteit en probleemoplossend vermogen, samen te werken aan nieuwe oplossingen voor bestaande problemen.

Om te weten wat nodig is om te kunnen functioneren in en bij te dragen aan de kennissamenleving, zijn er vaardigheden (en van daaruit kennis, inzicht en houdingen) ontwikkeld. Deze worden 21st Century Skills genoemd en bieden een vernieuwde blik in hoe wij onze samenleving kunnen inrichten. Het onderwijs kan ingericht worden op deze Skills en biedt daarmee een goede basis voor de burgers van de toekomst.

Een win-win ontstaat wanneer men zichzelf kan ontplooien vanuit de basisbehoeftes en daarin gerichte vaardigheden traint om goed aan te kunnen sluiten op de behoeftes van de maatschappij. Het Future Talent Experience speelt hier op in door een test te ontwikkelen vanuit 21st Century Skills. Middels terugkerende Talentverhalen zal iedere Skill los van elkaar belicht worden.


Frouzan Moshaver IConnact

http://www .confront.nl/artikelen/210-zes-basisbehoeften/
http://www.slo.nl/downloads/documenten/digitale-geletterdheid-en-21e-eeuwse- vaardigheden.pdf/