Nieuwe koers: combinatie van test met kleinschaliger evenementen

Future Talent Experience (FTE) kiest voor een nieuwe koers. We gaan de door ons ontwikkelde Check Your Talent Test verder doorontwikkelen en combineren deze met kleinschalige evenementen of bijeenkomsten, de Future Talent Meets Experiences.

De Check Your Talent Test is gebaseerd op de 21st Century Skills. De Test kan een match opleveren met de behoefte van bedrijven aan medewerkers met deze skills. Voor het combineren van deze Test met kleinschaliger ontmoetingen tussen talenten en het bedrijfsleven en kennisinstellingen, bestaat interesse van diverse partijen.

Lees meer