Samenwerken

We hebben elkaar nodig

Je komt alleen en je gaat alleen, de enige zekerheid in het leven. Als pasgeborene ben je compleet afhankelijk van jouw omgeving, een weg naar autonomie ontvouwt zich in de daar op volgende jaren. Echter zal je dit nooit volledig bereiken, daar je niet alles zelf kan weten en maken. Hiervoor heb je de kennis en kunde van anderen nodig en gelukkig maar, want zo kan ieder persoon zijn unieke waarde toevoegen in de maatschappij. Daarmee ontstaan onderlinge afhankelijkheden, die eenieder met elkaar verbindt in samenlevingsverbanden.

Deze ‘codependency’ leidt tot samenwerken waarin een collectief goed centraal staat: iets tot stand brengen dat niet op eigen kracht voor elkaar gekregen wordt en waar iedereen een voordeel aan kan hebben, zelfs hen die niet meehelpen. Alles waar men nu gebruik van kan maken, zoals infrastructuur, instanties, onderwijs en het consumeren van goederen, is te danken aan vruchtbare coöperaties tussen mensen. Aangezien er binnen de samenleving en op mondiaal niveau nog voldoende vraagstukken zijn die een oplossing vergen, blijft het cruciaal om te investeren in deze vaardigheid.
Lees meer